Mediáció, az alternatív vitarendezés

Konfliktusok, viták rendezése mediátorként a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján magánéleti és üzleti ügyekben.

A medációs eljárás legnagyobb előnye a peres eljárásokkal szemben a gyorsaság, a diszkréció és a költséghatékonyság mellett az, hogy mindkét fél érdekeinek megfelelő megoldás születik.

Cégünk közvetítői nyilvántartási szám: XX-IFFO/1181/5/2020

Közvetítői igazolványom száma: K001280

Magánéleti konfliktust szeretnék megoldani

Üzleti vitát szeretnék megoldani

man and woman sitting on sofa in a room
man and woman sitting on sofa in a room

Mikor forduljak mediátorhoz?

Amikor az üzleti vagy a magánéleti konfliktust szeretnél békésen, diszkréten és gyorsan megoldani, akkor igazságügyi mediátorként tudok közvetíteni közted és a másik fél között. A mediációs eljárás célja, hogy létrejöjjön köztetek egy olyan megállapodás, amely mindkét fél számára megfelelő.

Fontos, hogy mindkét félben legyen szándék a vita rendezésére. A mediáció során segítek megfogalmazni a valódi igényeiteket magatok és egymás felé, és támogatlak benneteket abban, hogy közös tudjatok megoldást találni a nehéz helyzet feloldására.

four men looking to the paper on table
four men looking to the paper on table

Mi pontosan a mediáció?

A mediáció, avagy más néven közvetítés egy alternatív vitarendezési eljárás, amelynek célja, hogy a vitás felek között egy mindkét fél számára megfelelő megállapodás jöjjön létre. Amennyiben a felek igénylik, a megállapodás ügyvéd, közjegyző vagy bíró közreműködésével végrehajthatóvá tehető. Az ügyvéd, közjegyző vagy bíró nem ellemzi a megállapodás tartalmát, csak azt ellenőrzik, hogy jogszabályoknak ne legyen ellentmondó. Így minden olyan megoldás, amit jogszabály nem tilt, része lehet a megállapodásnak. A mediátorként én vagyok az a személy, aki semleges harmadik félként közvetít a felek között, mederben tartja a kommunikációt, segít feltárni a konfliktus valódi - sok esetben érzelmi - okait, segít megfogalmazni a felek vállalásait a megállapodásban. A közvetítőnek nem egy jogvita eldöntése a feladata, hanem egy kölcsönösen kedvező megállapodás elérése. Végül esély nyílik a felek közötti viszony rendezésére. Mediátorként olyan kommunikációs eszközöket alkalmazok, amelyek segítenek abban, hogy a feszült helyzetben a felek szükségleteiket indulatok nélkül fogalmazzák meg, és találjanak konszenzusos megoldást.

A mediációs vitarendezésnek számos előnye van a bírósági eljárásokkal szemben.

 • Diszkrét
  Amíg a bírósági tárgyalások nyilvánosak, azaz a felek vitájáról, annak részleteiről bárki tudomást szerezhet, a mediáció eljárásban csak a két fél vesz részt, és a mediátort titoktartásra kötelezi a jogszabály.

 • Gyors
  Amennyiben a felek ténylegesen meg akarnak állapodni, akkor a mediációs eljárás általában 3-5 alkalmat igényel. Egy alkalom legfeljebb 3 óra hosszúságú a gyakorlat szerint. A mediációs alkalmak időpontjáról a felek állapodnak meg a mediátorral, nincs ítélkezési szünet, így akár egy nyár alatt is megoldható egy vitás helyzet.

 • Költséghatékony
  A folyamatban nincs illeték, nincsenek rejtett költségek, a feleknek mediátor óradíján felül csak olyan költségeket kell állniuk, amiben megállapodtak. Ilyen költség lehet a megállapodás végrehajtható okiratba foglalása, vagy közösen kiválasztott szakértő bevonása.
  Amennyiben egy peres eljáráshoz kapcsolódva mediátor bevonásával megállapodást kötnek a felek, akkor a per a megállapodás elfogadásával lezárul, és az illetékek összege jelentős mértékben csökken.

Mire számítsak a mediációs folyamat során?

1.

Amikor úgy döntesz, hogy a vitádat mediátor segítségével rendezed, akkor első lépésben írásban fel kell kérned a mediátort a közvetésre. Mediátort az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékében tudsz keresni

2.

A mediátor 8 napon belül visszajelez, hogy a felkérést tudja-e vállalni, azaz nem áll fent összeférhetetlenség.

3.

A mediátor felveszi a kapcsolatot a másik féllel. Amennyiben ő is nyilatkozik, hogy részt vesz az eljárásban, akkor a mediátor mindkét féllel egyeztet időpontot egy ún. előkészítő beszélgetésre, ahol megismeri mindkét felet, a hozzáállásukat a vitához. A mediátor mindkét fél számára azonos időt és feltételeket biztosít ennél a beszélgetésnél.

4.

A mediátor ezután indítja a folyamatot. Először mindkét féllel időpontot egyeztet az első ülésre. A jogszabály előírja, hogy az első ülésen és a megállapodás aláírásakor mindkét félnek személyesen jelen kell lennie, a többi alkalommal elegendő lehet egy meghatalmazott személy is. Ez utóbbira általában üzleti viták rendezésénél kerül sor. 

5.

Amikor a felek minden vitás témájukra megoldást találtak, a mediátor a megállapodást írásba foglalja, amit a felek aláírnak. Amennyiben végrehajtható dokumentumra van szükségük, akkor ezt a megállapodást kell ügyvéddel, közjegyzővel vagy bíróval okiratba foglalniuk.

Írásos kezdeményezés​

A közvetítői eljárás megindítása

Időpontegyeztetés
Előkészítő beszélgetések

Az eljárás indítása előtt a körülmények megismerése és a felekkel való megismerkedés céljából mindkét fél számára 1-1,5 órás egyeztetési lehetőséget biztosítok.

A közvetítői eljárás indítását a felkérő lapon megadott adatok alapján készítem elő.

Amennyiben a vita rendezését csak az egyik fél kezdeményezte, akkor a felkérésen megadott adatok alapján felveszem a kapcsolatot a másik féllel is.

A közvetítői eljárást bármelyik fél kezdményezheti írásban emailben, levélben vagy a lap alján található űrlapon.

Az ülés indítása

A mediációs alkalmak felépítése

Eszmecsere
Megszakítás nélküli beszéd

Az ülésnek ebben a szakaszában mindkét fél kb. 15-20 percet kap, hogy kifejtse álláspontját. Ez idő alatt csak a közvetítőhöz beszél, a másik fél nem szólhat hozzá.

Ebben a szakaszban a közvetítő összegzi a felmerült vitapontokat, priorizálja azokat, majd egyesével külön-külön segíti a feleket abban, hogy megtalálják mindegyikhez az elfogadható megoldást.

Az időkeret és a kommunikációs alapelvek ismertetése, a folyamat bemutatása.

Az ülés lezárásakor az eszmecsere során az egyes témákban született megállapodások írásba foglalása történik meg. A megállapodást mindkét félnek személyesen alá kell írnia.

Amennyiben további ülésekre van szükség, akkor itt csak rész megállapodás születik.

Megállapodás
logo
logo

Kérdések és válaszok

Felkérés mediációs eljárás lefolytatására